دیسون

دیسون در گویش دزفولی به معنای مکتبخانه است

دیسون

دیسون در گویش دزفولی به معنای مکتبخانه است

دیسون

امام خامنه ای (مدظله) : اگر یک ملتى احساس عزت نکند، یعنى به داشته‌هاى خود - به آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفباى خود، به تاریخ خود، به مفاخر خود و به بزرگان خود - به چشم حقارت نگاه کند، آنها را کوچک بشمارد و احساس کند از خودش چیزى ندارد، این ملت براحتى در چنبره‌ى سلطه‌ى بیگانگان قرار میگیرد.

دز، ارث پدری ماست

شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ

بیش از یکماه است اخبار رسیده حاکی از احداث کارگاه سدسازی در حوالی منطقه چال کندی رودخانه دز است.(پایین تر از سد دز و بالاتر از سد تنظیمی علی کله).

قطار مدیران شهرستان دزفول همیشه ی روزگار در حال سوار و پیاده کردن مسافران میزهایِ ریز و درشت خود بوده است.

از فرماندار گرفته تا بقیه!

طبیعتاً خُردوکلانِ این مدیران حق دارند در چارچوب قوانین مصوب، اعمال مدیریت و تاحدی هم اعمال سلیقه کنند!

اما،

ثروتهای اقلیمی و تمدنی یک منطقه نه تنها متعلق به مردم آن منطقه بلکه مِلک طِلق آیندگانی است که هنوز در صُلب پدران خود هم نیستند.(بحث ثروتهای ملی مانند نفت جداست)

لذا،

مدیرانی که خدای ناخواسته ممکن است توّهم بزنند که «چون مدیرند حق دارند هرتصمیمی برای امروز دارایی های تمدنی دزفول بگیرند» بهتر است این پنبه را از گوش مبارک بیرون بیاورند.

فی المثل، بافت قدیم دزفول یک میراث بشری است(هرچند که در اثر بی کفایتی های سی سال اخیر، هنوز به ثبت یونسکو نرسیده) بنابرین سخن هفت سال قبلِ آن ابلهی که معلوم نبود شناسنامه اش صادره ی کجاست و با تکیه بر سِمَتَش جرأت کرده و با پخش شبنامه یی خواستار شخمزنی بافت قدیم با لودر شده بود حمله به دارایی های هزاران ساله جهانی محسوب میشود.

علی ایحال،

شایسته است از میان مسئولان فعلی، آن کسانی که خود را مخاطب سوالات زیر میدانند هرچه سریعتر از پشت میز خود برخاسته و به میان مردم آمده و توضیح دهند، پیش از آنکه کاسه صبر مردم لبریز شود :

1) منظور از پروژه ی سدسازی در منطقه چال کندی دزفول چیست؟ اصولا این پروژه حقیقت دارد یا کذب است؟

2) کارفرما و پیمانکار این پروژه کیست؟

3) با ساخت این سد تکلیف دبی(debi) آب رودخانه «دز» در شهر دزفول چه میشود؟ آیا باز هم قرار است آب دز را کاهش داده و همچون طرحهای زمان آقای دوایی فر، رودخانه را همچون «عقیمرود» اصفهان، پهن و کم عمق سازند تا صرفاً دکوری از رودخانه بماند؟

4) تکلیف سدتنظیمی علی کله و آبهای آن(بابت کشاورزی دزفول) چه میشود؟

5) نقش احتمالی  اندیمشک درین داستان چیست؟

6) بنده شاید سواد پدافند غیر عاملم بتواند پاسخی احتمالی برای هدف از ساخت این سد بیابد اما اگر این سد قرار است حکم یک سد مخزنی برای ضریب اطمینان چرخش توربینهای سد دز را بازی کند، دم خروس تونل های غدیر را چه کنیم که در سکوت کامل در سواحل غربی دریاچه سد دز ساخته شده و احتمالا سال آینده افتتاح خواهد شد؟

دو تونلی که گفته میشود درصد عظیمی از آب دریاچه دز را بی آنکه از توربینهای سد دز عبور کند «بای پس» کرده و به سمت مناطق کرخه و پایین دست ببرد؟

براستی اگر بُریدن آبهای دز توسط غارتگران اصفهان و قم یک مصیبت است غارت آبهای دریاچه دز از تونلهای غدیر را بیخ گوشمان چه بنامیم؟

درایت؟ یا خیانت؟

7) نوروز 93 سری به سد دز زدم، روی دیواره ی سد، کارمندی نشسته و با بلندگو فریاد میزد :به «سد دز اندیمشک» خوش آمدید.

جلو رفتم و گفتم : سد دز اندیمشک؟

گفت : بله!

گفتم : اما دو حرف اول شهر دزفول روی این رودخانه و سدش است نه دو حرف اول شهر اندیمشک!

خشم از چشمانش میبارید و نمیتوانست پاسخ مناسب بدهد لذا بلندگو را گرفته و کودکانه فریاد زد : اینجا سد دز اندیمشک است.

من هم رو به کوهها کرده و با لبخندی معنادار دستهایم را دور دهان حلقه کرده و بلند گفتم : اینجا سد دز دزفول است!!!!  (انصافا صدایم کمتر از بلندگو نبود)

کارمند گفت : از ورودی سد که داخل شدید تابلو را ندیدید؟

این یک تابلوی بین راهی است

مخلص کلام اینکه..

در بازگشت و درب خروجی سد دز به تابلوی بسیار بزرگی که با کاشی سفال کار کرده بودند نگریستم :

«سد دز اندیمشک ، تآسیس 1341»

خنده ام گرفت و گفتم : اصلا سال 1341 شهری بنام اندیمشک بوده است؟ چگونه این اندیمشک صاحب سد ما شده در حالیکه عمر سد بیش از عمر اندیمشک است؟

با مدیر روابط عمومی سددز صحبت کردم معلوم شد دلسپرده و رفیق شفیق نماینده قبلی اندیمشک است.

جواب منطقی نداشت به من بدهد وادارش کردم رییس سد را تلفنی متصل کند که ایشان هم پاسخی نداشت :

سوالم از رییس محترم سد دز این بود : تغییر نام سد دز دزفول به سد دز اندیمشک و نصب این تابلوی دیوار گونه ی سفال، مصوبه ی کجاست؟

وزارت نیرو؟ سازمان آب و برق خوزستان؟ یا مصوبه و تصمیم خود مجموعه داخلی سد دز ؟

رییس سد قول داد تماس خواهد گرفت و پاسخ بنده ی خبرنگار را خواهد داد.

اما خبری نشد که نشد.

اکنون سوال هفتم من از مسئولین لایق! و غیرتمند! کنونی دزفول این است :

صرفنظر از اینکه کدام مدیر غضنفر دزفولی در دوسه دهه اخیر رضایت به پیشروی خط مرزی تقسیمات کشوری صالح آباد(بخوانید اندیمشک) به سرحدات دزفول داده، پاسخ دهید که چرا طی بیست سال اخیر به تعداد بازنشستگان شهروند دزفول از سد دز، استخدام لازم از این شهرستان در فرصتهای شغلی سد دز صورت نگرفته است؟

چرا و به چه علت رییس سد دز در جلسات فرمانداری دزفول شرکت نمیکند؟

چرا چندصدفرصت شغلی سددز توسط دوستان اندیمشکی، آرام آرام غصب و تمامیت خواهی شده است؟

اگر نماینده قبلی اندیمشک، فردی معلوم الحال بود، الحمدلله نماینده کنونی (سردار دارایی) انسان محترم و منصفی است، چرا آقای پاپی این موضوع را پیگیری نمیکند؟ سد دز چندصد فرصت شغلی دارد که در فرادست رودخانه پدری مان مستقر است و تا بوده است شهروندان دوشهر دزفول و اندیمشک در فرصتهای شغلی اش سهیم بوده اند.

آیا سهم دزفول از نیروگاه سد دز، فقط و فقط تخلیه فاضلاب و توالت های کارمندان نیروگاه در رودخانه است؟

(البته اگر هنوز روال تخلیه مانند چند سال گذشته باشد) قابل توجه اداره محترم محیط زیست دزفول!!

بنده مطلعم که خط فرمانداری اندیمشک در اثر بی لیاقتی عده ای از مدیران دزفولیِ دهه های قبل، تا وسط دیواره سد پیشروی کرده و این نصف النهار رودخانه، تا محدوده چال کندی(اگر دقیق گفته باشم) ادامه دارد.

ایضاً خود دریاچه نیز تقریبا نصف شده است.

اما آب دریاچه مگر مشاع نیست؟

پس چرا و با کدام اجازه، باحفر تونلهای غدیر از سواحل غربی دریاچه ، آب را به سمت اندیمشک و پایین دست منحرف میکنند؟

ظاهرا، غیرت بعضیها در دزفول! از درب منزلشان فراتر نمیرود!

باید خطر به منزل شخصی شان برسد تا احساس نگرانی کنند؟

ساده میگویم :

این خط ! اینهم نشان!

این نوشته، یک سند تاریخی است برای دهسال دیگر، که کف رودخانه ی دز را از کوپیته تا بیمارستان آیت الله  نبوی(ره) آسفالت کنند ، چیزی شبیه وضعیت رودخانه فعلی شهر قم.

یادتان باشد! که یادمان هست! که در این روزگار بی تفاوتی، چه کسانی! و چه نامهایی! پشت کدام میزهای دزفول نشسته اند و نقش و سهمِ سکوتشان در تاراج ثروتهای دزفول چیست و لذا این نوشتار برای آیندگان ثبت و ضبط میشود.

تاریخ دزفول، هم خادم داشته و دارد، هم خائن!

پس سعی کنید انشالله جزو خادمان تاریخ این دیار ثبت شوید.

فاعتبرو یا اولی الابصار

نظرات  (۲۸)

با عرض سلام خدمت همه هموطنان
ایرانی ایران را میخواهد 

حالا فرض کنیم تابلو سد بشود سد دز دزفول
این عنوان ها نامها تغییر میکنند زمان میگذرد
نسلها می آیند و می روند فقط انسانیت می ماند 
من اهل دزفولم......
پاسخ:
سلام
لطفا کمی متفکرانه تر به موضوع نگاه کنید.
سالهاست فرصتهای شغلی سد دز را مورد آمایش و تغییر قرار داده اند و جایگزین بچه های کارمند دزفولی سد دز دزفول، اهالی اندیمشک استخدام می شوند.
روزگاری بچه های اندیمشک و دزفول با هم و با صلح آرامش در سد دز کار می کردند.
وانگهی، مدیریت مسائل فنی سد دز با حوزه آبریز سد(یعنی دزفول) باید ارتباط تنگاتنگ داشته باشد در حالیکه اینگونه نیست و مدیر سد دز در جلسات فرمانداری اندیمشک شرکت میکند.
چه اشکال دارد در حالی سد دز در خاک دزفول قرار دارد فرصتهای سد نیز شامل حالش بشود؟ همانگنونه که در دهه های قبل همینگونه بود.
فعلا که تهدیدهای زیست محیطی و سیلابهای سد دز شامل حال دزفول است و بس.
تابلو زدن ابتدای ادعاهای بعدی و غصب سد دزفول است.
مستحضر باشید آقایان بدون مصوبه وزارت اینکار را کرده اند.
آقا دمت گرممممممم عالی بود ،
۰۵ مهر ۹۴ ، ۲۱:۴۴ رسول پاریاب (آذرخش)
سلام با شعر جدید "
فقط دو نقطه فاصله ی سعود تا سقوط است!!

http://azarakhshemobarez.blog.ir

بروز هستم...
پاسخ:
سلام
مستفیض شدم
دستتان درد نکند
سلام،درپاسخ به "ایران"
کسی مثل شما که مدعی"زورزدن"برای مقابله با اسرائیل است،دربرابرمثلاًهموطن خودش حتماًبایدازادب بهره بیشتری برده باشه،بقول نویسنده شک دارم"اندیمشکی"که هیچ؛ اصلاًحتی"ایرانی"باشی.
مثلاًفکر کردی خیلی کوبنده جواب دادی که مسئلۀاسرائیل رو پیش کشیدی؟؟؟
اگراز خط مشی نویسنده خبرنداری دلیل نمیشه که همینجوری بپری وسط و توهین کنی.
کسی که برای حفظ هویت واصالت شهرش حاضره تمام قد به مسئولین تذکروهشداربده واز عواقبش هم باکی نداشته باشه،مطمئن باش دربرابر دشمنان کشورش کوبنده تر عمل میکند.خداروشکرمن ایشون رو از نزدیک میشناسم
و میدونم که حسن وطن دوستی شون تاچه حده.
پاسخ:
سلام
باتشکر
آقای صالحی واقعا برای شما متاسفم
پاسخ:
...
سلام واقعا برای این ادبیاتتان متاسفم
پاسخ:
سلامت باشید
۲۰ مرداد ۹۴ ، ۱۳:۴۷ منصور محمد زاده «ممل زاده»
الا ای لاله ی خوشبو، عزیز آل پیغمبر
که بهر دین و قرآنت چنین گردیده ای پرپر
شده زین غم، گل خاتم، مدینه غرق در ماتم
دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

با اهدای سلام وعرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی.
مطلب پست :دز، ارث پدری ماست.
وبلاگ شما در وبلاگ مقداد   
http://mehgdad.blog.ir
باز نشر گردید.
پاسخ:
برشما برادر عزیز هم  تسلیت باد
آجرک الله
۱۹ مرداد ۹۴ ، ۱۸:۲۸ منصور محمد زاده «ممل زاده»
با اهدای سلام خدمت حاجی عزیزو درود قلم دلنشینتان ...قلمتان نویسا باد.
مطلب پست:دز ارث پدری ماست .مورخه شنبه،10مرداد1394، 11:21ق.ظ در وبلاگ http://mehgdad.blog.ir باز نشر گردید.

پاسخ:
سلام حج منصور عزیز
دلت نورانی است منورتر باد آقامعلم.
آجرک الله

سلام، آخر مطلب را که به بحث دزفولی و اندیمشکی پرداخته اید به خاکی زده اید،ایتها تقسیمات کشوری است در ثانی اینکه بگویید تا سال 41 اندیمشکی نبوده است چه دستگیری شما می شود؟ اعتراض به تعرض به آب دز و انتقال بی منطق آن به مناطق دیگر کشور - هرجا که می خواهد باشد- اعتراضی به جا است ، ولی بر تفرقه بین دزفول و اندیمشک و بهانه دادن به دست فرصت طلبان کاری خطا است. و یقیناً اسلامی هم نیست. یقین شما که استاد هستید تفرقه بین مردم مورد تایید بزرگان نظام اسلامیمان نیست . این جمله یعنی چه که به کار برده اید؟!«اصلا سال 1341 شهری بنام اندیمشک بوده است؟ چگونه این اندیمشک صاحب سد ما شده در حالیکه عمر سد بیش از عمر اندیمشک است؟»
این متن شما در حال توزیع در شبکه های اجتماعی است و به یقین حرف حق شما در خصوص انتقال آب دز به مناطق دیگر فدای این حس ناسیونالیستی شما شده است!
امروز کشور به وحدت نیاز دارد و نه به تفرقه!
از شما بعید است ، این قلم !!
پاسخ:
سلام
ممنونم از دغدغه مندی بجای شما.
اما بعد...
خبر دارید روستایی در شهرستان دزفول وجود دارد بنام «باغچه بان» و به قول شما طبق تقسیمات کشوری جزیی از شهرستان دزفول است.
حالا فرض کنید روزی روزگاری همین باغچه بان رشد جمعیتی کند و به جایی برسد که از روستا به بخش و از بخش به شهر و از شهر به شهرستان ارتقا یابد در حالیکه آبشار شوی همچنان در زمینهای شهرستان دزفول باقی بماند اما خواه ناخواه بخشی از مسیر 100 کیلومتری منتهی به شوی از میان شهرستان باغچه بان فرضی بگذرد(مثلا ده کیلومترش).
خب!!
حالا باغچه بان بیاید و آبشار شوی را بنام آبشار شوی باغچه بان تابلو بزند(در همان مسیر ده کیلومتر).
آیا یک دزفولی حق ندارد اعتراضی کند؟
چه اینکه آبشار شوی پیش از احداث شهر دزفول وجود داشته و شهر دزفول نیز قبل از احداث روستای باغچه بان روی زمین بوده است.
اما سد دز دوهزار سال پس از ایجاد شهری بنام دزفول ساخته شد آنهم در محدوده فرمانداری دزفول( در همان سال ساختش)
و سپس یکی از بخش های تابعه ی دزفول (قلعه لور یا صالح آباد) که گذر مسیر تا سد دز در زمینهایش بود چندسال بعد از رشد کرد و مستقل شد.
آیا سوالی که بنده پرسیده ام و مورد اعتراض شماست حقیقت ندارد؟
سال 1341 شهری بنام اندیمشک وجود داشته است یا بخش و روستایی بود بنام صالح آباد؟
خدای ناکرده سوال درباره تقسیمات کشوری در سال 1341 فحش است مگر؟
چرا همین الان رد و آثار میزان شهرت سد دز را در فضای سایبری دنبال نمیکنید؟
سرچ کنید : سد دز دزفول
و سپس : سد دز اندیمشک
حدود پنج برابر عبارت دومی ، نتایج جستجوی عبارت اول خواهد بود.
واقعا جالب است!!!
سدی را از شهر دیگر متصرف شده اند(نام ونشانش را) آنوقت چند خط وبلاگی در گلایه به این اجحاف میشود تفرقه افکنی؟
اما تصرف داشته های اقلیمی دیگران تفرقه افکنی نیست؟
شما اجازه میدهی کسی خودروی شخصی است را پیش چشمانت ببرد و بنام خود سند بزند و ساکت بنشینید؟
وانگهی!!!
خطاب این نوشته، مدیران بی عرضه همشهری بنده (در دهه های گذشته) هستند که چنین ننگی را پذیرفتند.
شما چرا وارد بحث شده اید؟
تکرار میکنم : در سال 1341 در سطح ایران «شهری بنام اندیمشک شناخته شده بود؟»
پاسخش بیرون زدن رگ گردن نیست.
یا آری!!! و اثبات میکنید!
یا خیر!!! و سکوت میکنید!.
۱۳ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۴۴ کبلایی حمید
تاریخ دزفول، هم خادم داشته و دارد؟
واقعا؟

http://nahaq.blogfa.com/post/291
در حاشیه ی ورود شهدای غواص شهرستان دزفول رو بخونید
در سال "همدلی و همزبانی " این مطلب جای تامل  دارد......
پاسخ:
جای تامل
جای تحمل
جای تدبر
جای تقبل
هنوز هم جا دارد..
سلام لطفا درباره حضرت دانیال هم اظهار نظر بفرمایید روزگاری شوش هم جزء دزفول بوده .....پس باید به آن هم معترض باشید؟
پاسخ:
سلام
به چه چیزش معترض باشیم؟
ضمنا، شوش عقبه ی تاریخی دزفول است.
نکند خبر ندارید که سال 1900 میلادی قلعه ی شوش را مرحوم حاج مصطفای صنیعی ساخته است.
موقع ورود به قلعه تابلویش را بخوانید.
وانگهی : چه ربطی دارد؟
۱۲ مرداد ۹۴ ، ۱۴:۱۵ f.mخواهر شما
سلام. نگرانم که تا چندی دیگر علی کله دزفول هم به نام شهرهای دیگر ثبت شود همینکه ما دزفولی ها جرات نداریم پنج شنبه جمعه ها با آن وضع مسافران شهرهای همجوار وارد شویم جای تاسف دارد. اصلا معلوم نیست جرا ما دزفولیها علیرغم اینهمه ادعا نتوانستیم از حقوق حقه خود دفاع کنیم؟!!!!!!! شاید یک دلیلش برچسب خوردن آنهم نه از بیگانه بلکه از دوست هستیم.
پاسخ:
سلام
شاید!
سلام به شما برادر عزیز همجوار
- شما برادر عزیز که بقول خودتان خبرنگار هستید باید مطالیتان در حد انعکاس خبر و نهایتا تحلیلی خالی از جملاتی باشد که برای بنده ای را که چندان تفاوتی میان اندیمشک و دزفول نمی بینم و همه را برادر میدانم و جای این بحثها را در سطح کوچه و بازار میدانم ، این تلقی ایجادنشود که خدای ناکرده شما غرض و مرضی دارید ضمن اینکه در بیان مطالب باید رعایت حقگویی و راستگویی را داشته باشید. پس
- بهتر است کمی کتب تارخی را بیشتر بخوانید ازجمله کتاب ویل دورانت شاید نام اندامش، هندامش ، هندیمشک و...چیزی بحاطر شما بیاورد
-عکسی که از اندیمشک 41 منتشر کرده اید مربوط به ایستگاه گل محک است نه شهر اندیمشک
- تمام مکاتبات اداره سد از قدیم الایام بانام اندیمشک بوده این حقیقتی است که به راحتی قابل کشف و غیرقابل تحریف است
- نگاهی هم به نقشه تقسیمات کشوری بیاندازید تا خدای ناکرده بار حقوقی نوشته هایتان دامن گیرتان نشود
در هر صورت تلاش و حضور فعال عزیزانی مانند حضرتعالی در عرصه اطلاع رسانی مایه خرسندی بوده و امید که در مسیر اعتلای میهن اسلامی گام برداریم.
کوتاه سخنی بود در حد وسع با برادر عزیزم
پاسخ:
پاسخ کامنت
=======
سلام به شما برادر عزیز همجوار
و سلام به شما برادر هموطن
شما برادر عزیز که بقول خودتان خبرنگار هستید
هستم اخوی، خیالت تخت! آنهم از نوع مستقلش!
باید مطالیتان در حد انعکاس خبر و نهایتا تحلیلی خالی از جملاتی باشد که برای بنده ای که چندان تفاوتی میان اندیمشک و دزفول نمی بینم و همه را برادر میدانم و جای این بحثها را در سطح کوچه و بازار میدانم ، این تلقی ایجادنشود که خدای ناکرده شما غرض و مرضی دارید ضمن اینکه در بیان مطالب باید رعایت حقگویی و راستگویی را داشته باشید.
مطمئنم ادبیات شما(مانند بنده و یا هرکس دیگری) وقتی که در منزل هستید با وقتی که با دوستان همشهری تان گپ میزنید با آنوقت که در یک کمیته شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا یک کمیته خاص از ریاست جمهوری نشسته اید تفاوت دارد(بنده همه اینها را که مثال زدم تجربه کرده و میکنم) در فضای مجازی هم تفاوت دارد که زمان و مکان نوشتار و مخاطب کیست؟
در خبرگزاری فارس مینویسید؟ یا اندیمشک نیوز و دزفول نیوز یا نیوزهای استانی و یا یک وبلاگ شخصی!
برای چه کسانی مینویسید؟ مخاطبان کشوری هستند یا همشهری ها و هم محله ای ها؟
بجاست عنایت داشته باشید که اینجا یک وبلاگ شخصی است و مخاطب این مطلب نیز مسئولین شهر دزفول و مردم کوچه و بازار شهرم است نه جنابعالی یا عزیزان دیگری که اهلیت دزفول را ندارید و در منافع شهری و تمدنی اش سهمیم نیستید!(غیر از سد و دریاچه دز دزفول)
اگر واژه ی خبرنگار را بکار بردم مربوط به آنروزی بود که با مدیر روابط عمومی و رییس محترم سد دز دزفول صحبت کردم.
امروز و اینجا به عنوان یک وبلاگنویس فرهنگی اهل دزفول در حال دیالوگ با اهالی شهرم هستم.
جان برادر!
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!
غرض من از نوشته ام در خط به خط آن روشن است اما مرض را مطمئن باشید ندارم.
ظاهرا «برادر و دوست بودن اندیمشک و دزفول» را در نوشته ی حقیر مرور نفرمودید؟
در کامنتها نیز اذعان داشتم که اندیمشک فرزند و زاییده دزفول است.
هنوز بستگان بنده که از بانیان و رونق دهندگان صالح آباد و ارتقا آن به شهر و شهرستان اندیمشک بوده اند در آنجا حضور دارند! محض اطلاعتان سابقه ی حضور خاندان و بستگان ما در صالح آباد(اندیمشک) قریب به 80 سال است.

پس بهتر است کمی کتب تارخی را بیشتر بخوانید ازجمله کتاب ویل دورانت شاید نام اندامش، هندامش ، هندیمشک و...چیزی بحاطر شما بیاورد
اخوی آنچه که اندامش و الخ... گفته میشود در جایی که اکنون شما سربر بالین میگذارید نبوده و زیر باند پرواز جنگنده بمب افکنهای شکاری پایگاه دزفول و ساحل غربی کنونی دز در شهر دزفول (رعنا)است. همان پایگاهی که رژیم پهلوی با التماس و اصرار زمینهایش را از خوانین دزفول خرید تا پایگاه را احداث کنند و اکنون نیز برخی از همشهریان شما سالهاست تلاش میکنند تا همچون سد دز دزفول، تابلویش را جعل کنند که البته چندسالیست موفق شده اند سوراخی هم از فلکه جدید الاحداث اندیمشک در آن ایجاد کنند (همان فلکه ای را میگویم که در آن یک آرپی جی زن - به جای هدف گیری عراق- در حال شلیک  رو به دزفول نصب شد)
یحتمل 30 سال دیگر فرزند جنابعالی نیز در مورد پایگاه وحدتی دزفول به فرزند اینجانب خواهد گفت : پایگاه وحدتی از قدیم الایام مال اندیمشک بوده است!!!!
دوست همجوار گرامی، برادر!
جوری ویل دورانت را یادآوری میکنید که گویی اندیمشک کنونی نه در چهل سال پیش بلکه در چهار
هزار سال پیش با همین نام وجود خارجی داشته است؟
چه نیکو گفتید که انسان باید حقگو باشد.


عکسی که از اندیمشک 41 منتشر کرده اید مربوط به ایستگاه گل محک است نه شهر اندیمشک
این لینک را ملاحظه فرمایید :
http://wikimapia.org/#lang=fa&lat=32.644579&lon=48.312550&z=16&m=b
تصویری از ایستگاه کنونی گل محک است.
هنوز هم که 53 سال از عکس مورد نظر جنابعالی(در دیسون)میگذرد تا فواصل دور، خبری از جاده شوسه به ایستگاه گل محک نیست.
میشه لطف کنید و توضیح بفرمایید اینهمه خانم شهری(با حجاب و بی حجاب) همراه با کودکان و .. در بیابان ایستگاه گل محک چه میکنند؟
وانگهی!
منظور از اندیمشک 1341(همان صالح اباد سال 1341 را عرض میکنم) فقط خانه های خود دهستان صالح اباد نبوده و حوالی اندیمشک کنونی نیز مدنظر است.

تمام مکاتبات اداره سد از قدیم الایام بانام اندیمشک بوده این حقیقتی است که به راحتی قابل کشف و غیرقابل تحریف است
چنین نیست که میفرمایید.
حیف که اصل بحث بنده بر سرغارت آبهای دز است وگرنه اسکن مکاتبات سالهای کارمندی گذشته ی سد دز را از بستگان بازنشسته ام میگرفتم و همین جا به نمایش میگذاشتم.
دوست عزیز!
ما دزفولی ها با همین دستهایمان سد کرخه را با سه برابر حجم آبگیری سد دز به کمک شما ساختیم و تحویلتان دادیم، نوش جانتان، اما این دلیل نمیشود که دز را نیز از ولی نعمت خود به لطائف الحیل ببرید.(آن بالا خدایی هم هست، روز حسابی هم هست)

نگاهی هم به نقشه تقسیمات کشوری بیاندازید تا خدای ناکرده بار حقوقی نوشته هایتان دامن گیرتان نشود
نگاهم را انداخته ام و همانطور که در نوشته ام هویداست گفتم که در اثر بی عرضگی برخی مدیران دزفولی دهه های قبل، خط فرمانداری شما تا وسط دریاچه و دیواره ی سد دز پیشروی کرده است.(مگر اینکه ظرف 10 سال اخیر این پیشروی بیشتر شده باشد که بنده بی اطلاعم.)
ضمن تشکر از دغدغه مندی شما، نگران بارحقوقی  نوشته های حقیر نباشید زیرا ساربان دیسون میداند شتر قلم را کجا بخواباند.
در هر صورت تلاش و حضور فعال عزیزانی مانند حضرتعالی در عرصه اطلاع رسانی مایه خرسندی بوده و امید که در مسیر اعتلای میهن اسلامی گام برداریم.
ممنونم از حُسن توجهتان، مسلما همه ما فرزندان ایران و نوکران اسلامیم اما یادمان نرود که فرمود : لاتظلمو و لاتظلموا.
کوتاه سخنی بود در حد وسع با برادر عزیزم
شرمنده فرمودید همجوار و همسایه عزیز
سایه عالی مستدام

۱۲ مرداد ۹۴ ، ۰۱:۰۵ سد دز دزفول
دوستان تا میتونین این مطلب رو تو فضای مجازی به اشتراک بذارید.
احسنت به غیرتتون مهندس جان.
پاسخ:
مخلصیم
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام بر آقای موزون عزیز که شرف حضور خدمتتمون رو خدایا شکر داشته ام.
چقد خوب بود مسولین فعلی چنین صراحت بیانی داشته باشن...
و اما بعد. 
یادمه اونموقع دانشگاه **** ***** هم داشت اصالت دزفولی بودنش رو با حرفای بعضی افراد که معلوم الحال بودن از دست میداد ولی پیگبری مسولین وقت جواب داد الان هم شبیه همون قضیه داره تکرار میشه.
ای که دستت میرسد کاری بکن.
پاسخ:
سلام عزیزم
مخلص شما هستم
ممنون از ابراز لطفتون و دغدغه مندیتون.
هرکاری بتونم میکنم.
سلام
دوست عزیز حرف شما درست ولی از زمان قدیم تا به حال سد دز ما اندیمشک بوده دوره شاه  اسمش محمد رضا شاه بود  وقتی انقلاب میشه جمهوری اسلامی اسمشو میزاره دز
پاسخ:
سلام
اگر «حرف من درست» پس چرا در ادامه ردش میکنید؟
اما بعد..
اولا : سدها ، عمدتاً نام شخص یا شخصیتی(چه در زمان طاغوت چه در زمان فعلی) روی آنهاست. اما بسیاری از این سدها علیرغم آنکه اسم اشخاص روی آنهاست لکن به دلیل ساخته شدن بر روی رودخانه ی شهری که مالک و در مسیر گذر آن رودخانه است میان مردم به همان نام نامیده میشود.
مانند سد دز دزفول که بر روی رودخانه ی دز دزفول استوارست. عنایت دارید که : دز!!!!!!! دزفول!!!!!!
یا سد امیرکبیر که هیچکس بنام سد امیرکبیر نمیخواندش و همه بنام «سد کرج» صدایش میکنند حتی زمان طاغوت هم سدکرج گفته میشد و مردم کاری به نامی که سیستم روی آن گذاشته بود نداشتند.

ثانیا: لطفا به تاریخها و اعداد توجه کنید : «از زمان قدیم» که فرمودید یعنی چه زمانی؟ زمان فتحعلیشاه؟
سد دز دزفول در سال 1341 که پس از حدود سه سال ساخته و افتتاح شد ، ذیل فرمانداری شهرستان دزفول( به لحاظ حیطه دارایی های اداری و دولتی) قرار گرفت.
13 سال بعد، دهستانِ صالح آباد دزفول که با همت و کمک بچه های خود دزفول و الوار محترم منطقه و به یُمن راه آهن رونقی گرفته بود از دهستان به شهر ارتقا یافته و نام زیبای اندیمشک را نیز برای این نوزاد مبارک و میمون انتخاب کردند.
دقت فرمودید؟
13 سال پس از افتتاح و بهره برداری سد دزی که بر روی رودخانه دزفول تاسیس شده بود و سددز دزفول نام داشت و فقط ایادی دربار پهلوی بودند که در لفظ خود از سدمحمدرضاشاه استفاده میکردند، شهری بنام اندیمشک پابه عرصه شهرهای!! ایران گذاشت.
بعد از انقلاب نیز به لطف خون شهیدان، نام منحوس پهلوی از تابلوی سد پاک شده و سد دز دزفول در کتابها، ادارات، سربرگها و مکاتبات کشوری لحاظ شد و از همه مهمتر «زبان محاوره ای مردم».
ثالثا : همین حالا هم وقتی در گوگل تایپ کنید : سد دز
بلافاصله پیشنهاد میدهد : سد دز دزفول
و جالب اینکه جستجوی عبارت «سد دز دزفول» در جستجوی گوگل بیش از 450 هزار نتیجه میدهد اما عبارت مجعول «سد دز اندیمشک» حدود یک ششم این مقدار یعنی بیش از 80 هزار نتیجه است.

رابعا : اندیمشک فرزند دزفول است و یکی از افتخارات دزفول تکثیر فرزندان اقلیمی خویش بوده و هست و اعطای خودمختاری و ارتقا به شهرهای کوچکتر در حیطه شهرستان دزفول( به جاهایی مانند شوش و اندیمشک و ..) صرفنظر از پیروی از استانداردهای کشوری تا حد زیادی نتیجه سعه صدر و گشاده دستی مردم دزفول است و این درحالیست که خود دزفول سالهاست استانداردهای استان شدن را داشته و دارد اما بازهم با بخشندگی و بصیرت از این امتیاز چشم پوشی کرده زیرا به نفع مصالح ملی ایران نیست که خوزستان عزیز تجزیه شود.
خامسا : با کمال احترام، مخاطب این مطلب شما نبوده و نیستید بلکه برخی همشهریان دزفولی مورد خطاب این نوشتارند. اما ادای احترام کردم و پاسخ لازم را خیلی خیلی مختصر ارایه دادم.
موید باشید
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام
در دو چهارراه سیمتری و آفرینش ، شهردار قبلی میدانکی ساخت و شهردار بعدی و فعلی تخریبش کرد 
وقتی آسفالت کف کوچه را جهت درست کردن " راه آب " می شکافتند ، من بیسواد گفتم :
این کار بیجایی ست ... بعد از چند ماه ضمن چند روز گذشته امدند و روی بیت المال رو دوباره آسفالت کردند 
این سه مورد ، مشتی از خروار و یک از هزار سوء مدیریت هاست که به عقیده بنده حداقل باید بانیان آن مورد توبیخ و تنبیه و جریمه قرار گیرند
و چنین سوء تدبیرهای ******* * ** ******* در ابعاد بسیار وسیع تر ، وجود دارد 
مسئله سد دز هم یکی از این مسائل است که امیدوارم مورد توجه مسئولین دلسوز قرار گیرد
وظیفه خود می دانم از شما به خاطر بیان حقائق و روشنگری ، تقدیر و تشکر کنم
پاسخ:
سلام
سپاس از بیان اظهارات دلسوزانه شما.
بنده هم انجام وظیفه ایی کرده ام
۱۱ مرداد ۹۴ ، ۰۸:۱۳ صدای تنهایی
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام آقای مهندس
واقعا ممنون بابت هشدار بجایی که گذاشتین ... من به عنوان یه دختر دزفول حاضرم هر لحظه هر زمان برای حفظ حقوق شهرم بایستم و اعتراض کنم کافیه شما بگید ما چکار کنیم ؟ راهپیمایی ؟ حاضر هستم ... فرمانداری ... باز هم هستیم ... واقعا وقتی سد دز میرم کلی حرص میخورم چطور شد به اسم اندیمشک ؟ یا چرا آب رودخونه ی دز رو غارت میکنن و یا جریان گرد وخاک دزفول ... چطور کسی رسیدگی نمیکنه ... این انتخابات کی میرسه تا اون جناب پاپی رو برداریم چون جز ضرر برای دزفول هیچی نداشته ... ایشون سواد کافی هم ندارن چطور میخواد از حق دزفول دفاع کنه نمیدونم والله ... ولی خیلی واضح هست چندسال دیگه این دزفول چیزی ازش نمیمونه وقتی مردم ***** ** *** *** **** *** *** هیچ تکونی بخودشون نمیدن .... تو روخدا بسه سکوت .... تاکی دزفولیا سکوت کنن و حقشون رو بخورن .... تاکی میخواین راضی باشید به هر آنچه اتفاق میوفته برا شهر و مردم ؟ 
آقای موزون دل من خیلی پره از دزفولیا چون فقط سکوت میکنن ... چرا آخه؟؟؟
شما خواهش سکوت نکنید مهندس خواهش میکنم باشید تا ماهم کنارتون بایستیم ...
تشکر
پاسخ:
پاسخ به کامنت
========

سلام آقای مهندس
سلام به خواهر همشهری
واقعا ممنون بابت هشدار بجایی که گذاشتین .
انجام وظیفه بود!
من به عنوان یه دختر دزفول حاضرم هر لحظه هر زمان برای حفظ حقوق شهرم بایستم و اعتراض کنم کافیه شما بگید ما چکار کنیم ؟ راهپیمایی ؟ حاضر هستم ... فرمانداری ... باز هم هستیم ...
احسنت به غیرت و حمیت شما شیرزن همشهری،
نیازی به راهپیمایی نداره خواهرم.
با قلمتون به مسئولین شهر، نامه بنویسید، نامه تون رو دستی ببرید و ثبت دبیرخانه های ادارات کنید و سپس پیگیری قانونی داشته باشید. در فضای مجازی هم تا میتونید تنویر و بصیرت افزایی اجتماعی کنید.

واقعا وقتی سد دز میرم کلی حرص میخورم چطور شد به اسم اندیمشک ؟ یا چرا آب رودخونه ی دز رو غارت میکنن .
بنده هم همینطور!
و یا جریان گرد وخاک دزفول ... چطور کسی رسیدگی نمیکنه ...
جریان گردو خاک یک موضوع فراملیه و یه جور جنگ اقلیمی دشمنه که ربطی به مسئولین دزفولی نداره. البته برای کاهش آسیبهای گرد و خاک شاید بتونن یه سری کارهای خاص انجام بدن اما توان برطرف کردنش رو ندارن.
این انتخابات کی میرسه تا اون جناب پاپی رو برداریم چون جز ضرر برای دزفول هیچی نداشته ... ایشون سواد کافی هم ندارن چطور میخواد از حق دزفول دفاع کنه نمیدونم والله ...
خواهرم مقصر فقط آقای پاپی نیست، این موضوع ریشه دار تر ازاین حرفهاست. ضمنا معتقد نیستم که پاپی جز ضرر!! چیزی نداشته برای دزفول، بلاخره ایشون هم خدماتی داشته و دارد و البته قابل نقد هم هست. ایشون مثل هر کس دیگه ایی جامع العلوم نیست و سوادش نسبیه. بنده و شما هم سوادمون نسبیه. باید دید که در این زمینه دانش لازم رو دارن جناب پاپی یاخیر؟
ولی خیلی واضح هست چندسال دیگه این دزفول چیزی ازش نمیمونه وقتی مردم هیچ تکونی بخودشون نمیدن .... تو روخدا بسه سکوت .... تاکی دزفولیا سکوت کنن و حقشون رو بخورن .... تاکی میخواین راضی باشید به هر آنچه اتفاق میوفته برا شهر و مردم ؟
خدا نگذره از کسانی که راضی به این وضعیت هستن.
آقای موزون دل من خیلی پره از دزفولیا چون فقط سکوت میکنن ... چرا آخه؟؟؟
شما خواهش سکوت نکنید مهندس خواهش میکنم باشید تا ماهم کنارتون بایستیم ...
من اهل سکوت نیستم اما فریاد هم موقع و موقعیت خودش رو داره که دعا بفرمایید زمانشناسی لازم رو خدا از ما نگیره.
تشکر
خواهش میکنم
موید باشید

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام!آقای محترم محض اطلاع جنابعالی بنده به عنوان یک اندیمشکی قدیمی که اصالت دزفولی دارم و پدرم از کسبه قدیم این شهر می باشد عرض میکنم که  تمامی دزفولی های مقیم اندیمشک از جناب ****** دفاع می کنند و اصلا ادبیات خوبی به کار نبرده اید در ضمن در خصوص دزفولی های شاغل در سد هم اطلاع دقیقی ندارید لازم به ذکر است بیشتر به مصالح منطقیه ای بپردازید نه مطالب پیش پا افتا ده ایی که دیگر جایی برای  گفتنشان نیست در ضمن اگر نبود سیل عظیم دلواپسان دزفولی در حمله به صندوق های کوی نیرو و انداختن نام ****** در صندوق نه **** نماینده ***** می شد.نه ****** نماینده *******
پاسخ:
سلام برشما خواننده محترم که اصلا خطاب این نوشته  شما نبوده اید، اما کامنتتان با رعایت بار حقوقی تایید و پاسختان داده خواهد شد :
خلاف واقع گویی های متعددی در سخنانتان دارید.
همین!
۱۰ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۴۹ امیر ابراهیمیان
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
با سلام. وقتی نماینده **** **** **** با انواع حیله ها از جمله شناسنامه *** تقلبی و افراد ی که در این کره خاکی نفس نمیکشن رای میاره و از هر خیانتی در حق مردم شریف دزفول کوتاهی نمبکنه باید هم بره و همچین طرحهای کذایی رو بوسیله مزدوران مواجب بگیر اجرا کنه.فقط اون آقا بداند.نه دزفولی است و نه اندیمشکی.بلکه مهاجری است ** ****** * از استانی دیگر
پاسخ:
باسلام به شما دلاور جانباز
پوزش از اینکه کامنت شما ممیزی حقوقی شد.

آغا من هنوز توی جواب این سوال موندم.

سیرتحول اسم شهر دژپل-دزپل-دزفول

حالا چه جوری شد که اینجوری شد؟

ده صالح آباد-اندیمشک

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:
چه عرض کنم؟
این اتفاق 14 سال پس از افتتاح سد دز صورت گرفت.

سلام و درود بر شما
امیدوارم مردم دزفول در این قضیه کوتاه نیایند وگرنه فاجعه ای که در خطوط انتهایی نوشته اید چندان دور نیست.
منتظر پاسخگویی مسئولین هستیم.
پاسخ:
سلام برشما
انشالله
سلام
مسئولین باید پاسخگو باشند. چرا آب دریاچه!! دز به سمت کرخه میره؟
توهین کنندگان هم به جای توهین اگه میتونن جواب مطلب رو منطقی بدن

پاسخ:
سلام
مطلب ناپخته و بسیار ضعیفی بود! بیشتر به فحاشی بچه های بی تربیت می موند تا مقاله یا حتی بیانیه!مطمءنا با همچین مطلبی نباید انتظار داشته باشید کسی به حرفتون گوش بده، و اگر هم که دغدغه این رو ندارید که اصلا کسی به حرفتون گوش بده و اصطلاحا انتقاد درستی کرده باشید و دنبال پاسخ باشید، پس توصیه میکنم برای ناراحتیه روحیتون به پزشک مراجعه کنید!
از بنده ی همشهریتون  ناراحت نشید جناب آقای موزون ولی انتقاد کردن قاعده و اصول داره البته اگه واقعا می خواید انتقاد کنید!
پاسخ:
علیک سلام!!
از توهین هایتان تشکر میکنم.
لطف کنید و به بنده بیاموزید که چگونه باید از حقوق اقلیمی تحت تاراج شهر دفاع کرد؟
بنده انتقاد نکردم بلکه اتمام حجت بود ، هشدار بود، اعتراض بود.
زحمت بکشید شما که باتربیت هستید! بیمار نیستید!! و از روان سالمی برخوردارید!! از لاک مخفی کاری خارج شوید و مثل یک مرد!! در این باب مطلب بنویسید و از شهر در حال انهدامتان دفاع کنید تا سیه روی شود هر که درو غش باشد.
در غیر این صورت از آشیانه ی سیمرغ فاصله بگیرید و جای دیگری جولان دهید.
مشرف!!!
سلام
هشدار خوبی بود اما در این موقعیت چندصد شاید هم چندهزار
رای به نفع. ..... در اندیمشک تمام میشود. این خط اینهم نشان.
----------
اگر از تبلیغات و سوءاستفاده از احساسات قبیله ای که بصورت وحشتناک در اندیمشک جریان دارد
 خبر داشتید بهتر منظور حقیر را متوجه میشدید.
از اولین ساعات انتشار این مطلب خیلی سریع سوءاستفاده ها شروع شد.
پاسخ:
سلام
فرمایش شما قابل تامل است
اما سالهاست بابت همین «نگفتن ها»ست که همان.....تا توانسته بین اندیمشک و دزفول اختلاف و جدایی انداخته است.
به این فکر کنید که این دوشهر باید به حقوق مشاعات خویش به عدالت بسنده کنند.
ضمنا بنده امیدوارم که سردار دارایی بازهم رای بیاورد چون خیلی خدمت بی منت به اندیمشک کرد.
سلام
احسنت. تشکر
پاسخ:
سلام
وظیفه است
خاک بر سر شما دزفولی ها که هنوز هم اندیمشک دزفول میکنید.  
اصلا کل ایران دزفول باشه خوبه؟ 
همش مال خودت.  ولی اینو بدون به جای زور زدن برا سد در این زور رو بذار برا مسائل مثل اسرائیل. 
متاسفانه برات ای خود پرست. 
پاسخ:
شما شاید ساکن اندیمشک باشی ولی اندیمشکی اصیل نیستی!
وگرنه همچون انسانهایی که سرسفره ی بابا بزرگ شده اند به دیگران توهین نمیکردی.
اندیمشکی های اصیل رفقای دزفول هستند و خیلی شان فارغ التحصیل مدارس دزفولند.
مودب باش.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">